#موفقیت

💡 اجازه ندهید آنچه نمی توانید انجام دهید مانع آنچه می توانید انجام دهید، شود.
▫️جان وودن

📱 telegram.me/saharbattery
🌐 www.saharbattery.com